Registracija

Paieška:

Alkoholio priklausomybės ir alkoholio vartojimų sutrikimų individualus konsultavimas ir gydymas

Alkoholizmo ar alkoholio vartojimo sutrikimų konsultavimą sudaro pilnas ligos istorijos ištyrimas, abstinencijos mažinimas (jei būtina), kitų gretutinių psichiatrinių sutrikimų ištyrimas, gydymo plano kūrimas ir įgyvendinimas.

Gydymo tiklsai apima ilgalaikį blaivybės siekimą arba alkoholio suvartojimo mažinimą, atkryčio dažnumo ir sunkumo mažinimą bei psichologinio ir socialinio funkcionavimo gerinimą.

 

Alkoholio priklausomybės gydymo planas apima šiuos komponentus:

 1. psichiatrinis ligos kontroliavimas;
 2. psichoterapinė strategija pasiekti blaivybę ar sumažinti vartojimą;
 3. psichoterapinės pastangos padidinti gydymo programos laikymąsi, prevencijuoti recidyvą, gerinti žmogaus funkcionavimą;
 4. aurikuliarinė akupunktūra;
 5. jei būtina, nukreipimas papildomam medikamentiniui gydymui, asmenims su gretutinais psichikos sutrikimais, ar bendriniu sveikatos sutrikimu.

Psichiatrinė ligos kontrolė yra derinama su aurikuliarinės akupunktūros gydymo metodu. Esant poreikiui bendradarbiaujama ir su kitais sveikatos specialistais, apimant įvairias pagalbos sau bendruomenes, detoksikacines programas. Gydymo trukmė sudaroma individuliai, pagal kiekvieno paciento poreikius, ir gali varijuoti nuo kelių mėnesių iki kelių metų.

Probleminis alkoholio vartojimas ar priklausomybė?

Mokslinėje literatūroje galima rasti daugybę sąvokų atspindinčių probleminį alkoholio vartojimą,  pagal patologiškumo požymius įvairuojančių nuo pačių „lengviausių“ – piktnaudžiavimo alkoholiu, žalingo vartojimo, iki pačių sunkiausių – sunkaus girtavimo, alkoholizmo ar priklausomybės alkoholiui. Iš esmės visos sąvokos kalba apie tą pačią alkoholio vartojimo kontrolės problemą, tik skiriasi šios problemos intensyvumas.

Probleminio gėrimo sąvoka nurodo tokį gėrimo modelį, kuris kelia vartotojui problemas įvairiose gyvenimo sferose, ir jei nieko nekeičiama yra didelė rizika progresuoti į sunkesnes patologines formas. Žalingu alkoholio vartojimu paprastai apibūdinamas vartojimas, dėl kurio vartotojas susiduria su sveikatos ar socialine žala  (neišieinama į darbą, vairuojama išgėrus). Rizikingo alkoholio vartojimo sąvoka nusakomas toks vartojimo būdas, kurio kiekio ir dažnumo išraiška nieko nekeičiant turi didelę riziką sukelti priklausomybę. Iš esmės rizikingo ir žalingo vartojimo sąvokomis įvardijamos priklausomybės apraiškos ar lengvesnės jos formos. Nors kai kuriuose literatūros šaltiniuose rizikingas alkoholio vartojimas laikomas ankstyva priklausomybės stadija.

Lietuvoje taikomoje Tarptautinėje ligų klasifikacijoje (TLK-10, 1997), priklausomybės sindromas apibrėžiamas kaip fiziologinių ir kognityvių reiškinių kompleksas, kuriame alkoholio vartojimas individui tampa daug svarbesnis nei kitas elgesys, anksčiau labiau vertintas. Svarbiausias priklausomybės sindromo požymis yra stiprus/nenugalimas troškimas vartoti alkoholį, abstinenciniai reiškiniai ir elgesio kartojimas nepaisant neigiamų vartojimo pasekmių.

Psichiatrinė priklausomybės samprata

Psichiatrinio motyvacinio požiūrio kontekste priklausomybė apibūdinama kaip impulso kontrolės ar kompulsyvaus spektro sutrikimas. Perėjimas iš impulsyvaus į kompulsinio pobūdžio elgesį priklausomybėje, lemia ir pakitusius motyvacinius aspektus. Psichiatriniuose modeliuose priklausomybė konceptualizuojama kaip sutrikimas progresuojantis nuo impulsyvumo į kompulsyvumą. Toks elgesio modelis su laiku formuoja uždarą užburtą ratą, kurį sudaro trys etapai: susirūpinimas svaigalais/laukimas, besaikis vartojimas/intoksikacija, asbtinencija/neigiami jausmai. Šie trys pagrindiniai etapai ir jų kartojimas palaipsniui sustiprina vienas kitą, ir vis labiau įtvirtinami, kol galiausiai pasiekiama patologiška būsena, vadinama priklausomybe.

Svarbu paminėti, jog alkoholio intoksikacijos metu tam tikrų specifinių smegenų zonų aktyvavimas ir gausus neurotransmiterių išsiskyrimas lemia teigiamą pastiprinantį alkoholio vartojimo poveikį (žiūrėti 1 lentelę). Kitaip sakant alkoholio vartojimas paskatina smegenis gaminti teigiamas patirtis suteikiančių neuromediatorių išsiskyrimą. Tačiau chroniškas alkoholio vartojimas veda link mažėjančios neurotransmisijos ūmios abstinencijos metu, ir po jos (2 lentelė). Tokius reiškinius patvirtina priklausomų žmonių smegenų tyrimai atlikti ūmios abstinencijos metu ir tyrimų atliktų su gyvūnais rezultatai: stipriai keičiasi smegenų aktyvumas priekinėje ir kankorėžinėje smegenų srityse ir neurotransmiterių veiklos aktyvumas.

1 lentelė. Neurobiologiniai substratai lemiantys staigų pastiprinantį alkoholio poveikį

Psichoaktyvi medžiagaNeurotransmiteriaiSmegenų sritis
AlkoholisDopaminasOpiodų peptidai

Aminobutrinė rūgštis (GABA)

Endokanabinoidai

Sutelktinis branduolys (lot. nucleus accumbens)Ventralinė smegenų padangtė (lot. ventral tegmental)

Migdolinis kūnas (angl. amygdala)

Kitas svarbus priklausomybės raidos procesas – smegenų streso sistemos aktyvavimas ūmios alkoholio abstinencijos metu. Būtent smegenų streso sistemos aktyvavimas prisideda ne tik prie neigiamų motyvacinių būsenų sietinų su abstinencija, bet ir prie jautrumo stresoriams užsitęsusioje abstinencijos būklėje ar po jos. Teigtina, jog neuromediatorių išbalansavimas ir streso sistemos aktyvumas po stiprios intoksikacijos galimai lemia didesnę nerimastingą elgseną ir didesnį potraukį išgerti abtsinencijos metu, ar po jos.

2 lentelė. Neurotransmiterių veikla abstinencijos nuo psichoaktyvių medžiagų metu

NeurotransmiteriaiFunkcijos poveikis
Dopaminas ↓Disforija
Serotoninas↓Disforija
Aminobutrinė rūgštis (GABA) ↓Nerimas, panikavimas
Neuropeptide Y ↓Streso mažinimas
Dinorphinas ↑Disforija
Kortikotropiną paleidžiantis faktorius ↑Stresas
Norepinephrinas ↑Stresas

Pastaba: ↑-pakyla, ↓-sumažėja

Kalbant apie riziką išvystyti priklausomybę, pagrindiniais rizikos faktoriais išskiriami: gretutinių psichikos ligų buvimas, 2) temperamento ir asmenybinės savybės, bei genetiniai, raidos, scioekonominio statuso faktoriai, 3) stresas ir gyvenimo įvykiai. Visi šie faktoriai sąveikauja su neurobiologiniais procesais susijusiais su jautrumu alkoholiui ir savireguliacija, bei mąstymo gebėjimais. Alkoholio vartojimo pradėjimas ir piktnaudžiavimas yra labiaus siejamas su rizikos faktoriais. Tuo tarpu progresavimas priklausomybei labiau siejasi su neurobiologiniais veiksniais.

Parengta pagal:

G.F. Koob and M. Le Moal (2008) Addiction and the Brain Antireward System. The Annual Review of Psychology. 59:29–53

Schlimme, J. E. (2010). Addiction and self-determination: a phenomenological approach. Theoretical Medicine and Bioethics, 31(1), 49-62.

Mokslinis aurikuliarinės akupunktūros (AA) terapijos pagrįstumas

1996m. Pasaulio Sveikatos Organizacija (PSO) oficialiai pripažino aurikuliarinę akupunktūrą kaip veiksmingiausią būdą iš visų akupunktūros būdų gydyti įvairias psichotropinių medžiagų priklausomybes. 2005m. PSO atnaujino NADA priklausomybių aurikuliarinio gydymo protokolą, kuris dabartiniu metu yra praktikuojamas virš 700 gydymo įstaigų Didžiojoje Britanijoje ir Jungtinėse Valstijose, o Vokietijoje ir Olandijoje lazerinė aurikuliarinė terapija jau yra kompensuojama ligonių kasų.

Nuorodos į mokslinių tyrimų publikacijas patvirtinančias aurikuliarinės akupunktūros efektingumą gydant alkoholio priklausomybę:

http://journals.lww.com/familyandcommunityhealth/Abstract/2007/04000/Acupuncture_Treatment_for_Women_With_Concurrent.4.aspx

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/074054729390096K

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0740547296000281

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740547299000100

Alkoholio vartojimo sutrikimas ar priklausomybė?

Terminas žalingas įprotis yra susijęs su žmogaus nesugebėjimu be ko nors apsieiti. Paprastai žalingas įprotis susiformuoja, kai nepaisant pastangų liautis, kartojasi žmogui kenksminga elgsena.

Priklausomybė alkoholiui tai ilgalaikio alkoholio vartojimo sąvoka, dažniausiai apibūdinanti lėtinį užsitęsusį alkoholio vartojimą ar periodinį vartojimą, kuris charakterizuojamas sutrikusia gėrimo kontrole, dažnais intoksikacijos epizodais ir alkoholio vartojimu, nepaisant neigiamų pasekmių.

Skiriami šie alkoholio vartojimo būdai:

Saikingas alkoholio vartojimas – mažos rizikos vartojimas, dažniausiai gėrimas kompanijoje socialiai priimtinais kiekiais, nesukeliantis problemų. Tačiau socialinis gėrimas nebūtinai reiškia tik saikingą vartojimą, kai kurie „šventimai “gali tęstis iki intoksikacijos.

Gėrimas, kai peržengiami socialiai priimtini saikingo gėrimo standartai, nurodomas kaip besaikis gėrimas (kai viršijami 5 standartiniai vienetai per vienas išgertuves), skiriamas į du tipus: epizodinį ir įprastinį. Epizodiniam besaikiui alkoholio vartojimui būdingi trumpi alkoholio vartojimo priepuoliai, mažiausiai kelis kartus per metus. Šie priepuoliai gali trukti kelias dienas ar savaites. Tuo tarpu įprastinis besaikis gėrimas įtraukia į reguliarų vartojimą. Suvartojamo alkoholio kiekis pakankamai didelis, kad pakenktų žmogaus sveikatai ar paveiktų socialinį jo funkcionavimą.

Piktnaudžiavimas alkoholiu apibūdinamas kaip fiziškai ir psichiškai sveikatą žalojantis gėrimas. Jis paprastai susijęs su nepalankiomis socialinėmis pasekmėmis.

Pavojingas alkoholio vartojimas, priešingai nei žalingas vartojimas, išreiškia gėrimo ypatybes, kurios reikšmingos visuomenės sveikatai, nors ir nėra diagnozuota alkoholio vartojimo sutrikimų. Pavojingą vartojimą dažniausiai keičia probleminis vartojimas, jam būdingas pablogėjęs psichologinis ir socialinis funkcionavimas, pvz., darbo praradimas ar problemos šeimoje. Kartais ši sąvoka sulyginama su ankstyva, bet mažiau pavojinga, alkoholizmo stadija.

Paprastai alkoholio vartojimas priklausomai nuo didėjančios suvartotos dozės, turi ir didėjančius žalingus padarinius. Probleminis ir rizikingas vartojimas laikomas tarpiniu pereinant į mediciniškai gydomus alkoholio vartojimo sutrikimus, tokius kaip piktnaudžiavimas alkoholiu ar priklausomybė nuo alkoholio (alkoholizmas). Alkoholio vartojimo sutrikimai diagnozuojami aprobuotais testais.

Alkoholio vartojimo sutrikimų ir priklausomybės gydymas aurikuliarine akupunktūra

Alkoholizmas yra lėtinė, per laiką išsivystanti liga, kuriai būdingi tam tikri organiniai pakitimai organizme. Dėl periodiško alkoholio vartojimo išsivysto fiziologinis pripratimas cheminėms medžiagoms, atsiranda molekulinio lygio smegenų pakitimai. O tai reiškia, kad žmogaus psichinė būklė, nuotaikos, darbingumas, mastymas tampa priklausomi nuo to, ar jis gaus cheminių medžiagų, kurias suteikia alkoholis.

Nutraukus alkoholio vartojimą smegenų veikla sutrinka, o atsiradus biologiniam alkoholio troškuliui, kuris gali pasireikšti ir po tam tikro laiko, savikontrolės beveik nelieka. Pasireiškęs liguistas noras išgerti paprastai nustelbia viską – žmogaus valią, darbinius ar šeimos įsipareigojimus. Dėl to, piktnaudžiaujančiam alkoholiu žmogui yra labai svarbu kuo anksčiau gauti profesionalią pagalbą.

Aurikuliarinio gydymo nauda alkoholio vartojimo sutrikimų ar ankstyvos stadijos priklausomybę turintiems asmenims:

 1. teigiamai veikia fiziologinę priklausomybės pusę: lengvina abstinencijos reiškinius ir priklausomybės simptomus – nenumaldomą norėjimą, galvojimą, planavimą ir ieškojimą išgerti.
 1. šalina alkoholio vartojimo neigiamus padarinius – depresiškumą, nerimą, impulsyvumą, baimę, paniką, miego sutrikimus, mažina nervinę įtampą.
 2. fiziologinio ir psichologinio funkcionavimo lengvinimas mažina atkryčio tikimybę, didina išbuvimo gydyme laiką ir gerina klinikinius gydymo rezultatus.

Aurikuliarinė akupunktūra skirta harmonizuoti organizmo veiklą, atkurti vidinę pusiausvyrą. Šio metodo esmė – endorfinų ir kitų gerųjų cheminių medžiagų, kurie dažnai vadinami laimės hormonais, koncentracijos padidinimas žmogaus organizme. Tokios būsenos žmogus jaučia silpnesnius priklausomybės simptomus, didesnį atsipalaidavimą, todėl lengviau pakelia abstinenciją, įgauna daugiau gyvybinės energijos, pagreitėja organizmo savigydos ir atsistatymo funkcijos. Visa tai didina teigiamų pokyčių tikimybę, nes be gyvybinės energijos rezervų sunku išeiti iš priklausomybės rato, nesvarbu, ar tai alkoholis, narkotikai, nikotinas, ar lošimai.

Tyrimai su funkcinio magnetinio rezonanso smegenų skeneriais rodo, kad po aurikuliarinės akupunktūros procedūros, smegenyse ir ypač limbinėje srityje, kuri daugiausia atsako už priklausomybių išsivystymą, įvyksta stiprūs neurologiniai pokyčiai. Po aurikuliarinės akupunktūros organizmas palaiko endorfinų išsiskyrimą net 3–5 dienas, todėl abstinencijos simptomų ir streso, susijusio su priklausomybe, labai sumažėja.

Kiekvieno aurikuliarinio gydymo metu suteikiamas individualus psichologinis konsultavimas. Psichologo konsultacijos orientuotos į paciento motyvacijos skatinimą, savirefleksijos įgudžių ugdymą, savikontrolės stiprinimą, pasitikėjimo savo jėgomis didinimą, socialinių įgudžių gerinimą ir pan. Tolimesnė, palaikomoji psichologinė terapija skirta stiprinti, skatinti ir ugdyti paciento dvasinę brandą.

Gydymas užsienyje

Džiaugiamės, jog nuo šiol savo klientams kenčiantiems nuo priklausomybės alkoholiui ar kitoms psichoaktyvioms medžiagoms, galime pasiūlyti galimybę gydytis Portugalijoje įsikūrusioje tarptautinėje priklausomybės gydymo organizacijoje – Villa Ramadas. Gydymas Villa Ramados priklausomybės centruose trunka nuo 4 iki 8 savaičių, anglų kalba. Ši organizacija su priklausomybėmis sėkmingai dirba jau daugiau kaip 17 m., o psichoterapinė gydymo koncepcija, bendradarbiavimo pagrindu, taikoma įvairiose Europos šalyse. Be to, šio gydymo programą, finansuoja Olandų valstybinis sveikatos draudimas, bei kiti privatūs sveikatos draudimai, kas tik dar labiau patvirtina šio gydymo patikimumą.

Norint sužinoti daugiau išsamios informacijos apie Villa Ramadas teikiamas gydymo paslaugas kreipkitės konsultacijai pas mūsų psichologę N.Bagdonaitę.

Lazerinė ar tradicinė akupunktūra?

Aurikuliarinė akupunktūra – tai gydymo metodas, kai plonomis adatėlėmis arba lazeriu stimuliuojami tam tikri taškai, nervinės galūnėlės ausyse. Šių biologiškai aktyvių taškų stimuliacija signalai perduodami į organizmo centrą – smegenis, o smegenys nerviniais kanalais impulsus siunčia į sutrikusius organus ar tam tikras funkcijas, tokiu būdu harmonizuoja visą organizmo veiklą. Pirmąją modernią ausų taškų mikroschemą 1957 m. sukūrė ir pradėjo naudoti prancūzas neuorologas Paulis Nogier, vėliau ši mikroschema buvo adaptuota ir taikoma Kinų medicinoje.

Naudojant lazerinę akupunktūrą, ausų taškus stimuliuoja šviesos spindulys. Tai yra neinvazinis gydymo metodas. Tradicinė adatėlių akupunktūra veikia itin greitai, o lazerio terapijos poveikis organizme vyksta lėtai, energijos tankis ląstelėje didėja pamažu, ir dažniausiai išjungus lazerio prietaisą, apart malonaus atsipalaidavimo pojūčio, žmogus nieko nejaučia.

Lazerinės akupunktūros pagalba organizme ne tik vyksta biostimuliacija, bet ir šviesos fotonais teigiamai veikiamas pažeistų ląstelių metabolizmas ir regeneracija. Siekiant optimalaus gydymo poveikio, vienos procedūros metu gali būti taikomos ir adatėlės, ir lazeris.

Aurikuliarinės akupunktūros taikymo nauda organizmui:

 • šalina psichovegetacinius abstinencijos simptomus – dirglumą, nerimą, mieguistumą, verksmingumą, potrauminio streso simptomus, gerina dėmesio koncentraciją, miegą ir kt.
 • skatina beta endorfinų, serotonino, ir kitų gerųjų neuromediatorių išsiskyrimą smegenyse, bei palaiko jų cirkuliavimą organizme.
 • veikia analgetiškai, mažina skausmo pojūtį esant įvairiems lėtiniams skausmams (sąnarių, nugaros ir t.t.).
 • pagerina limfos cirkuliaciją, mažina uždegiminius organizmo procesus, bei aktyvina imuniteto procesus.

Ausų akupunktūra yra saugus gydymas, šalutinių poveikių pasitaiko itin retai. Žmonės, sergantys kai kuriomis ligomis, pvz., kraujo krešėjimo sutrikimais, epilepsija, arba besilaukiančios moterys, ypač pirmąjį trimestrą, turėtų apie tai informuoti specialistą, kad jis galėtų tinkamai įvertinti riziką.

Kiek procedūrų būtina atlikti?

Procedūrų skaičius yra labai individualus ir priklauso nuo alkoholio vartojimo istorijos, išreikštų simptomų intensyvumo, organizmo atsako į taikomą intervenciją, amžiaus, ir kitų psichosocialinių veiksnių. Vieniems užtenka vos vieno apsilankymo pas specialistą prarastai pusiausvyrai susigražinti, kitiems rekomenduojama praeiti intensyvesnį gydymo kursą (3-5 aurikuliarinės akupunktūros seansus). Prieš gydymą, rekomenduojama alkoholio nevartoti bent kelias dienas, ar kiek įmanoma sumažinti suvartojamo alkoholio kiekį, kad procedūros veiksmingumas būtų didesnis. Esant poreikiui, kartu konsultuojami ir šeimos nariai, patariama kaip elgtis su alkoholizmą turinčiu žmogumi, kaip padėti jam pasveikti bei išvengti klaidų.

Daugiau informacijos tel. (8 5) 270 5722, (8 698) 539 02.

Kainos ir registracija

Menas kurti natūralų grožį

Atsipalaiduokite ir mėgaukitės

Plačiau apie mus