VMI kvitų žaidimas

kvitas

Nuo lapkričio 28 dienos Mokesčių inspekcija pradėjo Kvitų žaidimą dar vadinamą čekių loterija. Žaidime gali būti registruojami visi už suteiktas paslaugas gaunami kvitai.

Norime pasidžiaugti, kad nepaisant Lietuvoje retos praktikos grožio paslaugų srityje, SUGIHARA klinikoje ir filialuose už visas suteiktas paslaugas (kirpyklos, SPA, baseino, gydytojų ir kt.) Jūs gausite kasos pirkimo kvitą.

 

ŽAIDIMO SĄLYGOS

1. Žaidime gali būti registruojamas tik Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Taisyklių reikalavimus atitinkantis Kvitas, kurio pavyzdžiai nurodyti Taisyklių 1 priede „Kasos aparatų kvitų pavyzdžiai“, matomi Žaidimo interneto svetainės pradiniame puslapyje.

2. Žaidime gali būti registruojami Kvitai tik už Lietuvos Respublikoje veikiančiose turgavietėse / viešose vietose prekybai įsigytas prekes ir Lietuvos Respublikos teritorijoje teikiamas paslaugas. Kvitai, išduoti už mažmeninės prekybos tinklų parduotuvėse, degalinėse, vaistinėse parduotą maistą ir / ar gėrimus / kitas paslaugas (pavyzdžiui, kava, dešrainiai, kraujospūdžio matavimas ar pan.), Žaidime negali būti registruojami.

3. Žaidime registruojamas tik toks Kvitas, kurio suma už įsigytą (-as) prekę (-es) / suteiktą (-as) paslaugą (-as) yra ne mažesnė nei 1 euras.

4. Savaitiniame žaidime registruojamų Kvitų spausdinimo data turi sutapti su konkrečiu savaitinio žaidimo laikotarpiu, o mėnesiniame žaidime – su konkrečiu mėnesinio žaidimo mėnesiu.

5. Žaidime galima dalyvauti neribotą kartų skaičių, tačiau vienas Kvitas Žaidime gali būti užregistruotas tik vieną kartą.

6. Asmenys, registruodami Kvitą ir pateikdami savo duomenis bei registracijos formoje pažymėdami, kad susipažino ir sutinka su Žaidimo sąlygomis, patvirtina, kad sutinka, jog minėti duomenys būtų tvarkomi Žaidimo vykdymo tikslais, t. y., kad registracijos formoje nurodyti duomenys būtų naudojami laimingiems Kvitams išrinkti, o mobiliojo telefono numeris – informuoti laimėtoją apie laimėjimą. Taip pat asmenys, registruodami Kvitą, laimėjimo atveju sutinka, kad registracijos formoje jų nurodyto mobiliojo telefono numerio paskutiniai keturi skaitmenys, unikalus kasos aparato numeris, registruoto kvito numeris ir data būtų viešai paskelbti Žaidimo interneto svetainėje. Asmuo savo sutikimus gali atšaukti kreipdamasis raštu į artimiausią AVMI aptarnavimo skyrių ar jos poskyrį. Žaidėjas turi pateikti Kvito originalą. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

7. Žaidėjas yra atsakingas už registracijos formoje įvestų duomenų teisingumą.

8. Asmeniui neužpildžius visų Kvito registracijos formos laukų ir nepažymėjus, kad jis susipažino ir sutinka su Žaidimo sąlygomis, Kvitas negalės būti užregistruotas Žaidime.

9. Žaidėjas, turintis galiojantį laimėjusį registruotą Kvitą, turi teisę į atitinkamą laimėjimą.

Pilnas žaidimo taisykles galite rasti čia.

 

How to enable JavaScript in your browser